POWER DESIGNER

AutoSoundin Power Designerilla voit laskea virtajärjestelmään tarvittavan päävirtakaapelin paksuuden käytössä oleville vahvistimille. Ohjelma antaa myös suosituksen päävirtasulakkeen arvolle ja virtakondensaattorin kapasitanssille.

Käyttöohjeet

Valitse tietokenttiin laitteiston vahvistimien kanavien lukumäärät ja syötä käytössä olevat kanavakohtaiset jatkuvat antotehot. Valitse päävirtakaapelin arvioitu (+/-0.5m) pituus (yleensä noin 5 m).

Paina "Laske virtajärjestelmä" ja ohjelma laskee arvioidun virrankulutuksen, kaapelin paksuuden annetulle pituudelle, pääsulakkeen arvon ja suosituksen virtakondensaattorin arvolle.

Voit laskea myös tarvittavan maadoituskaapelin paksuuden antamalla sille arvion pituudesta. Tässä jätetään sulakkeen arvo ja kondensaattori tietysti huomioimatta. Yleensä on kuitenkin hyvä käyttää saman paksuista maadoituskaapelia kuin virtakaapelikin on, vaikka ohjelma antaisi suositukseksi pienemmän neliömäärän maadoituskaapelille.

Yksittäisten vahvistimien virta- ja maadoituskaapelit voidaan mitoittaa syöttämällä vain yhden vahvistimen arvot kerrallaan arvioidulla kaapelin pituudella esimerkiksi vahvistimelta virranjakoblokille.