BASSBOX DESIGNER

AutoSoundin BassBox Designer -ohjelmalla voit laskea subwooferille optimaalisen kotelon tai kokeilla eri vaihtoehtoja. Kotelon suunnittelu on hauskaa ja erittäin mielenkiintoista.

Käyttöohjeet

Ensin syötetään elementin parametrit (Fs, Vas ja Qts sekä elementtien lukumäärä) niille varattuihin kentiin. Compound tarkoittaa ns. isobaarista asennusta, jossa elementit ovat vastakkain. Jos elementistä on saatavana ns. Qes-arvo (sähköinen hyvyysarvo), voi myös sen antaa omaan kenttäänsä. Tämän jälkeen painetaan hyväksy-painiketta ja ohjelma laskee optimaaliset kotelot. Jos elementistä on annettu Qes-arvo, ohjelma laskee sen avulla myös teoreettisen soveltuvuuden eri kotelotyyppeihin (refleksi/suljettu) ja näyttää soveltuvuuden "EBP-mittarissa".

Valitse siis HYVÄKSY ja ohjelma laskee optimaaliset kotelotilavuudet suljetulle, refleksi- ja suljetulle bandpass-kotelolle sekä refleksikoteloille tarvittavan viritystaajuuden.

Valitse haluamiesi koteloiden kohdalla PIIRRÄ, kun haluat nähdä teoreettisen toistovasteen vasteikkunassa. Toistovasteesta voit päätellä esimerkiksi elementti/kotelo-yhdistelmän alarajataajuuden vapaassa kentässä seuraamalla -3/-6 desibelin kuvaajan viivaa vasteen kohdella. Alarajataajuuden näet tämän kohdan taajuusasteikolta.

Voit laskea erityyppisen kotelovirityksen valitsemalla kunkin kotelotyypin kohdalla pikalaskenta-painikkeet: Suljetun kotelon "Flat" laskee ns. optimaalisen "Maximum Flat" (Qtc 0.707) kotelo, "Hifi" laskee vasteeltaan loivemman kotelon (Qtc 0.577) ja "SPL" laskee vasteeltaan jyrkemmän kotelon (Qtc 1.0). Normaalisti "Flat" tai "Hifi" tuottavat parhaimman vaihtoehdon. Jos kotelon tilavuus tuntuu suurelta, voi kokeilla myös "SPL". Refleksikotelon "Normal" laskee optimaalisen refleksikotelon ja "Extended" laskee alemmas ulottuvan kotelon. Kaistanpäästökotelossa "Normal" laskee optimaalisen bandpass-kotelon ja "UpTuned" laskee yläbassoltaan herkemmän kotelon. Valintanapeilla Flat, Hifi, SPL jns. valitaan siis tavallaan elementti/kotelo-yhdistelmän "toisto-ominaisuus":

Vasteikkunan TYHJENNÄ valinnalla voit tyhjentää ikkunan.

Jos haluat laskea uudelleen eri elementti parametreillä, syötä uudet arvot ja paina HYVÄKSY.

Suljetussa kotelossa voit laskea uuden tilavuuden haluamallasi Qtc-arvolla: syöttä arvon Qtc-kenttään ja paina ENTER. Jos haluat laskea Qtc:n haluamallasi kotelotilavuudella: Syötä tilavuus Vb-kenttään ja paina ENTER.

Voit antaa myös refleksi- ja bandpass-koteloille käyttäjän määrittelemät arvot ja valinnalla PIIRRÄ lasketaan uusi toistovaste näillä arvoilla.

Kun kotelo on muuten suunniteltu halutuksi lasketaan refleksiputken pituus (siis jos kyseessä refleksi tai bandpass-kotelo) syöttämällä arvot niille varattuihin kenttiin. Fb on koteloiden kohdalla ilmoitettu viritystaajuus, Vb on kotelolle laskettu tilavuus, d on haluttu refleksiputken halkaisija (muista elementin kokoon nähden riittävän suuri putki) ja lopuksi vielä haluttu refleksiputkien määrä (normaalisti yksi) kun viimeinen arvo on syötetty painetaan ENTER ja ohjelma laskee putken pituuden.

Termit ja yksiköt

Qts: Elementin Qts-arvo
Fs: Elementin ominaisresonanssi (Hz)
Vas: Elementin ekvivalenttinen tilavuus (L)
Vb: Kotelotilavuus (L)
Qtc: Suljetun kotelon Qtc-arvo
Fb: Refleksi- ja bandpass-kotelon viritystaajuus (Hz)
Vf: Bandpass-kotelon etukotelon tilavuus (L)
Vr: Bandpass-kotelon takakotelon tilavuus (L)
D: Refleksiputken halkaisija (cm)
Flat: Laskee ns. optimaalisen "Maximum Flat" (Qtc 0.707) kotelon
Hifi: Laskee vasteeltaan loivan kotelon (Qtc 0.577)
SPL: Laskee vasteeltaan jyrkän kotelon (Qtc 1.0)
Normal (ref.): Laskee optimaalisen refleksikotelon
Extended: Laskee alemmas ulottuvan refleksikotelon
Normal (Bp): Laskee optimaalisen bandpass-kotelon
UpTuned: Laskee yläbassoltaan herkemmän bandpass-kotelon

Katso myös lisätietoa kotelon suunnittelusta ja rakentamisesta päävalikon Tietoa-kohdasta.